AVATUD E-N 8.30-18 R 8.30-17

Remonditingimused

Top Parts AS on kohustatud teostama sõidukitele hooldust ja remonti ning garantiiremonti kooskõlas kliendiga. Kliendiga kooskõlas olevate tööde aluseks on:

  • Kliendi poolt kodulehe kaudu saadetud hooldus- või remonttööde päring, millele Top Parts esindaja on vastanud hinnapakkumise* saatmisega ning mille klient omakorda on kinnitanud maili. Saadud kinnituse alusel koostab Top Parts esindaja töölehe
  • Top Parts esinduses kohapeal täidetud ja Kliendi poolt kinnitatud tööleht

*Kliendi soovil koostab Top Parts esindaja kliendile tööde kohta hinnapakkumise. Top Parts ei võta omale kohustust likvideerida sõidukil esinenud riket pakkumises märgitud lõppsumma piires, kui teenuse osutamise käigus selgub, et kalkulatsioonis esitatud tööde maht ja varuosade loetelu ei olnud piisav antud rikke likvideerimiseks. Top Partsil ei ole siiski õigust ületada eelkalkulatsioonis märgitud lõppsummat ilma kliendi poolse nõusolekuta.

 

Top Parts kohustub andma müüdud kaupadele ja osutatud teenustele garantii vastavalt Top Parts üldistele garantiitingimustele. Garantii ei kehti kui rikke tekkimise põhjuseks on vale ekspluateerimine või isepaigaldamisel tehtud vead. Teenusele antav garantii kehtib üksnes juhul, kui teenuse osutamise käigus on kasutatud Top Parts poolt tarnitud varuosi.

 

AS Top Parts on kehtestanud alljärgnevad tingimused ettevõtte poolt pakutavatele hooldus- ja remonttöödele.

  1. Sõiduki hooldus- ja remonttöid teostatakse vastavalt kliendile saadetud pakkumisele või Top Parts kehtivale hinnakirjale, mis on kättesaadavad nii esindustes kohapeal kui ka kodulehel.
  2. Sõiduki remondile eelneb defekteerimine ehk vea tuvastamine. Defekteerimistasu tuleb tasuda ka juhul, kui viga testimisel ei avaldu või kui sõiduk tuuakse garantiiremonti, kuid hiljem selgub, et tegu ei olnud tootjapoolse veaga.
  3. Sõiduki garantiiremonti toomisel on kliendil kohustus esitada nõuetekohane garantii kehtivust tõendav dokument (garantiipaber, ostutšekk jne). Juhul, kui sõiduki rike on tekkinud põhjusel, mis välistab garantiikorras remontimise, on remondi teostamise aluseks eelnev kokkulepe kliendiga nii töömahus kui ka hinnas.
  4. Top Parts AS ei kohustu säilitama defektseid/vahetatud varuosi, kui kliendiga ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.
  5. Tellija on kohustatud hooldusesse või remonti toodud sõidukile järele tulema vähemalt 3 tööpäeva jooksul peale töö valmimisest teatamist. Juhul, kui töö tellija ei ole sõidukile järele tulnud 3 tööpäeva jooksul peale töö valmimisest teatamist, võib töö teostaja nõuda sõiduki hoiustamiskulude katteks tasu 10 eurot ööpäeva eest. 
  6. Sõiduki hoolduse või remondi tähtaeg fikseeritakse pakkumises või töölehel. Remondi tähtaeg võib pikeneda Top Parts AS´ist mitteolenevatel põhjustel varuosade pika tarneaja või eriti raskelt leitava vea tõttu. Tähtaja möödumisel palume täpsemat infot küsida telefonil: +372 675 0080 (Tallinna esindus) või +372 730 4222 (Tartu esindus)
  7. Sõiduk loovutatakse kliendile töölehe alusel, millel on fikseeritud loetelu sõidukile teostatud töödest. Klient annab töö vastuvõtmise kinnitamiseks töölehele allkirja.
  8. Eraisikutele ja mittelepingulistele klientidele antakse remonditud sõiduk üle pärast makse teostamist esinduses kohapeal või pärast vastavalt remondile esitatud arve laekumist (v.a. garantiiremondi korral)

Garantii- ja kaubatagastuse vorm

Varuosapäring

ei tea
ei tea
Registreeri püsikliendiks soodustus 10% Liisi järelmaks