AVATUD E-N 8.30-18 R 8.30-17

Garantiitingimused

TOP Parts AS on välja töötanud garantiitingimused, mis reguleerivad garantii andmist kui ka kehtivust nii TOP Parts poolt teostatud töödele, kui ka müüdavatele kaupadele.

 1. Müüdavatele kaupadele kehtib garantii sõltuvalt tootjast 6 kuud kuni 2 aastat.
 2. Kaasaostetud varuosad peab paigaldama vastavalt autotootja juhistele. 
 3. Teostatud töödele kehtib 6 kuuline garantii alates arve väljastamisest.
 4. Ostetud tootele hakkab garantii kehtima alates nende ostupäevast.
 5. Garantii aluseks on kauba või teenuse ostutšekk.

Garantii ei kata:

 • Loomulikust kulumisest ja ülekoormusest tingitud kahjusid ehk detailid, mille kulumine on normaalne (nagu sidurikettad, piduri hõõrdepinnad, pirnid, rehvid, kaitsmed, klaasipuhasti harjad jne.)
 • Tooteid mida paigaldades pole järgitud autotootja paigaldusjuhiseid.
 • Mitteasjakohasest käsitsemisest ning lubamatutest muudatustest tingitud kahjusid.
 • Varuosade garantii ei hüvita kulu osade vahetusele ega vigasest varuosast põhjustatud kõrvalisi kulusid.
 • Teenuse garantii ei hüvita kulu kolmandate osapoolte teostatud remonditöödele, kui need pole eelnevalt garantiiandjaga kooskõlastatud.
 • Teenuse garantii ei hüvita kaudseid kulusid nagu puksiiriabi, majutus, rendiauto, saamata jäänud tulu vms.
 • Töid mis on teostatud kliendi erisoovil ja ei vasta nõuetekohasele protsessile.
 • Kauba garantii ei kehti, kui kaup ei kuulu enam selle esmaostjale.

 

Kui teil on kahtlusi, et varuosa on vigane või teenus teostatud ebakvaliteetselt, siis pöörduge viivitamatult meie lähimasse esindusse olukorra fikseerimiseks ja lahendamiseks.


Tarbija õigused ja meelespea pretensioonide esitamise kohta

 • Tarbijal on õigus pretensiooni esitada kauba või teenuse kohta kahe aasta jooksul alates ostu kuupäevast.
 • Pretensiooni esitajal peab olema ostetud teenuse või toote kohta ostušekk, mille alusel ostja tõestab ostu sooritamise kuupäeva ja kaubavääringu ostuhetkel.
 • Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
 • Lepingutingimustele mittevastavuse tuvastab kas tootja või müüja või sõltumatu ekspert.
 • Lepingutingimustele mittevastava toote tagastamisele müüjale tuleb tagastada ostetud kauba kõik osad.
 • Kui kauba ostmisest, mille kohta tarbija on esitanud lepingutingimustele mittevastavusest pretensiooni, on möödunud kuni kuus kuud, kohustub müüja tõestama lepingutingimustele mittevastavuse olemasolu. Pärast 6 kuu möödumist on aga tarbija kohustatud tõendama, et varjatud puudus või muu lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba kättesaamisel.
 • Müüja ei vastuta müüdud asjal esinevate puuduste eest, millest ostja oli lepingu sõlmimisel teadlik või puuduste eest, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (võlaõigusseaduse § 218 lg 2, § 218 lg 4, § 220 lg 1 ja § 222 lg 1).
 • Kõik pretensioonid lahendatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Sobiva lahenduse mitteleidmisel on tarbijal alati õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole.

Garantii- ja kaubatagastuse vorm

Varuosapäring

ei tea
ei tea
Registreeri püsikliendiks soodustus 10% Liisi järelmaks